پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر محمدمهدی دباغ

دکتر محمدمهدی دباغ

icon 14 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 126036
  • متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)

  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر محمدمهدی دباغ

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محمدمهدی دباغ را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محمدمهدی دباغ

icon 82٪ رضایت (25 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محمدمهدی دباغ جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محمدمهدی دباغ

گزارش تلفن و آدرس صحیح

کاشان - مطب: اصفهان، کاشان، خیابان بهشتی، ازادی ۳۷