پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر محمدمهدی رضائی

دکتر محمدمهدی رضائی

شماره نظام پزشکی: 96968
  • متخصص جراحی عمومی

فعالیت های دکتر محمدمهدی رضائی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محمدمهدی رضائی را داشته است.

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محمدمهدی رضائی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محمدمهدی رضائی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

بندر ماهشهر - بندر ماهشر،خیابان منتظری، روبرو آزمایشگاه طهماسبی