پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر محمد حدادی اول

دکتر محمد حدادی اول

icon 25 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 67786
  • درمان بزرگی پستان آقایان، ژنیکوماستی

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

فعالیت های دکتر محمد حدادی اول

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محمد حدادی اول را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محمد حدادی اول

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محمد حدادی اول جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
104,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محمد حدادی اول

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - مطب: میدان بیمارستان امام رضا، ابتدای ابن سینا - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه دوم