پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر محمد محمدی بازنشین

دکتر محمد محمدی بازنشین

شماره نظام پزشکی: ف-5020
  • کارشناسی فیزیوتراپی

فعالیت های دکتر محمد محمدی بازنشین

icon پذیرش24 بیش از 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محمد محمدی بازنشین را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محمد محمدی بازنشین

icon 100٪ رضایت (3 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محمد محمدی بازنشین جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محمد محمدی بازنشین

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تویسرکان - اداره بهزیستی ساختمان دوم