پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر محمود شمس الدینی زارچ

دکتر محمود شمس الدینی زارچ

شماره نظام پزشکی: 70930
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر محمود شمس الدینی زارچ

icon پذیرش24 بیش از 10 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محمود شمس الدینی زارچ را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محمود شمس الدینی زارچ

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محمود شمس الدینی زارچ جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محمود شمس الدینی زارچ

گزارش تلفن و آدرس صحیح

فلاورجان - قهدریجان میدان امام حسین