پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر مرضیه صدری

دکتر مرضیه صدری

icon 26 سال تجربه شماره نظام پزشکی: م-3958
  • کارشناسی مامایی

فعالیت های دکتر مرضیه صدری

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مرضیه صدری را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مرضیه صدری

icon 95٪ رضایت (20 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مرضیه صدری جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مرضیه صدری

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - اصفهان خ صمدیه داروخانه دکتر زارعی