پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر مریم سبحانی

دکتر مریم سبحانی

شماره نظام پزشکی: آ-3330
  • دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی

فعالیت های دکتر مریم سبحانی

icon پذیرش24 بیش از 11 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مریم سبحانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مریم سبحانی

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مریم سبحانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مریم سبحانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - تهران _خیابان امام خمینی تقاطع کارون پلاک۱۰۲۶ آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی فرودین