پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
766 icon
دکتر مطهره سالاروند

دکتر مطهره سالاروند

شماره نظام پزشکی: د-23667
  • دکترای حرفه‌ای داروسازی

فعالیت های دکتر مطهره سالاروند

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مطهره سالاروند را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مطهره سالاروند

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مطهره سالاروند جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
30,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مطهره سالاروند

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - قم