پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
888 icon
دکتر کاوه معروفی

دکتر کاوه معروفی

شماره نظام پزشکی: ت-7009
  • کارشناسی علوم تغذیه

فعالیت های دکتر کاوه معروفی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر کاوه معروفی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر کاوه معروفی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر کاوه معروفی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر کاوه معروفی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

پیرانشهر - بوکان خ استاد معین- مرکز جامع سلامت استاد معین