پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر معصومه اباد

دکتر معصومه اباد

icon 33 سال تجربه شماره نظام پزشکی: م-868
  • دکترای تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری

  • کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک

  • کارشناسی مامایی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر معصومه اباد

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر معصومه اباد را داشته است.

نظرات در مورد دکتر معصومه اباد

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر معصومه اباد جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر معصومه اباد

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - محل کار: خ بهشت شورای شهر