پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر معصومه بهزادیان

دکتر معصومه بهزادیان

icon 17 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 108683
  • متخصص دندانپزشکی ترمیمی

  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر معصومه بهزادیان

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر معصومه بهزادیان را داشته است.

نظرات در مورد دکتر معصومه بهزادیان

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر معصومه بهزادیان جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر معصومه بهزادیان

گزارش تلفن و آدرس صحیح

خرم آباد - محل کار: بخ ش سراب