پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
776 icon
دکتر معصومه بهلکه

دکتر معصومه بهلکه

شماره نظام پزشکی: 163873
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر معصومه بهلکه

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر معصومه بهلکه را داشته است.

نظرات در مورد دکتر معصومه بهلکه

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر معصومه بهلکه جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر معصومه بهلکه

گزارش تلفن و آدرس صحیح

گرگان - گرگان، ولیعصر، عدالت نوزدهم