پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
923 icon
دکتر معصومه رحیمیان جهرمی

دکتر معصومه رحیمیان جهرمی

icon 22 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 82731
  • متخصص بیهوشی

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر معصومه رحیمیان جهرمی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر معصومه رحیمیان جهرمی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر معصومه رحیمیان جهرمی

icon رضایت (1 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر معصومه رحیمیان جهرمی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر معصومه رحیمیان جهرمی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

بندرعباس - محل کار: بیمارستان خلیج فارس