پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
916 icon
دکتر مهتاب رهبر

دکتر مهتاب رهبر

icon 33 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 36554
  • فلوشیپ آسیب‌شناسی پوست (درماتوپاتولوژی)

  • متخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر مهتاب رهبر

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مهتاب رهبر را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مهتاب رهبر

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مهتاب رهبر جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مهتاب رهبر

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - مطب: بیمارستانشفایحیاییان-بخش پاتولوژی