پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر مهدی اسماعیل پور

دکتر مهدی اسماعیل پور

icon 6 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 160698
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر مهدی اسماعیل پور

icon پذیرش24 بیش از 1 سال افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مهدی اسماعیل پور را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مهدی اسماعیل پور

icon 100٪ رضایت (3 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مهدی اسماعیل پور جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مهدی اسماعیل پور

گزارش تلفن و آدرس صحیح

زاهدان - زاهدان خیابان امیرالمومنین ۱۴-09384342100