پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
910 icon
مهسا مهدوی فیروز آبادی

مهسا مهدوی فیروز آبادی

شماره نظام پزشکی: 143036
  • متخصص روانپزشکی

فعالیت های مهسا مهدوی فیروز آبادی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی مهسا مهدوی فیروز آبادی را داشته است.

نظرات در مورد مهسا مهدوی فیروز آبادی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی مهسا مهدوی فیروز آبادی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب

گزارش تلفن و آدرس صحیح

میناب - بلوار آل محمد