پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
920 icon
دکتر مژگان امانت کار

دکتر مژگان امانت کار

شماره نظام پزشکی: 68593
  • متخصص روان‌پزشکی

فعالیت های دکتر مژگان امانت کار

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مژگان امانت کار را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مژگان امانت کار

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مژگان امانت کار جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مژگان امانت کار

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - اصفهان، آمادگاه، میلاد