پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
902 icon
نادیه عطیه بچاری

نادیه عطیه بچاری

icon 5 سال تجربه شماره نظام پزشکی: م-64659
  • کارشناسی مامایی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های نادیه عطیه بچاری

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی نادیه عطیه بچاری را داشته است.

نظرات در مورد نادیه عطیه بچاری

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی نادیه عطیه بچاری جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب نادیه عطیه بچاری

گزارش تلفن و آدرس صحیح

خرمشهر - ثبت‌نام اولیه: خرمشهر بلوار شهدای سازمان اب بیمارستان ولی عصر خرمشهر