پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
854 icon
دکتر محبوبه ناصح

دکتر محبوبه ناصح

شماره نظام پزشکی: ک-د-1508
  • کارشناسی کاردرمانی

فعالیت های دکتر محبوبه ناصح

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محبوبه ناصح را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محبوبه ناصح

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محبوبه ناصح جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محبوبه ناصح

گزارش تلفن و آدرس صحیح

دزفول - دزفول، طالقانی، آفرینش،خیابان حر،پلاک۱۱