پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
770 icon
دکتر ناصر گیتی

دکتر ناصر گیتی

شماره نظام پزشکی: 2585
  • متخصص فیزیولوژی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر ناصر گیتی

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر ناصر گیتی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر ناصر گیتی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر ناصر گیتی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر ناصر گیتی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - دانشکده پزشکی علوم پزشکی -خ زرکش