پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
802 icon
دکتر ناهید ابوطالب

دکتر ناهید ابوطالب

شماره نظام پزشکی: 34823
  • متخصص فیزیولوژی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر ناهید ابوطالب

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر ناهید ابوطالب را داشته است.

نظرات در مورد دکتر ناهید ابوطالب

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر ناهید ابوطالب جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر ناهید ابوطالب

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - علوم پزشکی ایران اتوبان شهید همت