پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
29K icon
دکتر نرجس صابری

دکتر نرجس صابری

شماره نظام پزشکی: 115094
  • فلوشیپ ارولوژی اطفال

فعالیت های دکتر نرجس صابری

icon پذیرش24 بیش از 4 سال و 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر نرجس صابری را داشته است.

نظرات در مورد دکتر نرجس صابری

icon 98٪ رضایت (196 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر نرجس صابری جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت میانگین زمان انتظار تا ویزیت: بیشتر از یک ساعت

آدرس و تلفن تماس

اصفهان - بلوار صفه -مرکز آموزشی درمانی الزهرا

اصفهان - بلوار صفه. بیمارستان الزهرا

اصفهان - خیابان استانداری-مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

اصفهان - اصفهان .خیابان استانداری .مجتمع آموزشی درمانی خورشید

اصفهان - اصفهان-خیابان شهدای صفه