پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
783 icon
کارشناس نعمتی خاجانی

کارشناس نعمتی خاجانی

شماره نظام پزشکی: م-66888
  • کارشناسی مامایی

فعالیت های کارشناس نعمتی خاجانی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کارشناس نعمتی خاجانی را داشته است.

نظرات در مورد کارشناس نعمتی خاجانی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کارشناس نعمتی خاجانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
30 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب کارشناس نعمتی خاجانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح