پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر نفیسه غفاریان مسلمی

دکتر نفیسه غفاریان مسلمی

شماره نظام پزشکی: ف-6555
  • کارشناسی فیزیوتراپی

فعالیت های دکتر نفیسه غفاریان مسلمی

icon پذیرش24 بیش از 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر نفیسه غفاریان مسلمی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر نفیسه غفاریان مسلمی

icon 100٪ رضایت (1 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر نفیسه غفاریان مسلمی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر نفیسه غفاریان مسلمی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - روبروی پیروزی ۴۹،ساختمان پزشکان پریرخ، کلینیک فیزیوتراپی درخشان