پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر نگین قربانی

دکتر نگین قربانی

شماره نظام پزشکی: 5255
  • کارشناس فیزیوتراپی

فعالیت های دکتر نگین قربانی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر نگین قربانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر نگین قربانی

icon 86٪ رضایت (15 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر نگین قربانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر نگین قربانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

کرمانشاه - فرهنگیان فار2- ایستگاه 5- ساختمان پزشکان(طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی )واحد3