پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
3K icon
دکتر هنگامه عابدین نوه سی

دکتر هنگامه عابدین نوه سی

icon 24 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 75459
  • متخصص روان‌پزشکی

فعالیت های دکتر هنگامه عابدین نوه سی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر هنگامه عابدین نوه سی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر هنگامه عابدین نوه سی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر هنگامه عابدین نوه سی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر هنگامه عابدین نوه سی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تبریز - تبریز کمر بندی -آزادی - بیمارستان 522 ارتش