پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر وانه نواسانیان قلعه ماماکایی

دکتر وانه نواسانیان قلعه ماماکایی

icon 13 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 141660
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر وانه نواسانیان قلعه ماماکایی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر وانه نواسانیان قلعه ماماکایی را داشته است.

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر وانه نواسانیان قلعه ماماکایی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

خمین - : خیابان امام خمینی مجتمع دندانپزشکی فارابی