پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
912 icon
دکتر  پرگر

دکتر پرگر

شماره نظام پزشکی: م-23290
  • دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری

فعالیت های دکتر پرگر

icon 4 مشاوره آنلاین موفق
icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر پرگر را داشته است.

نظرات در مورد دکتر پرگر

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر پرگر جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
700 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر پرگر

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اهواز بیمارستان فاطمه الزهرا ناجا