پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر پریا زیدآبادی مقدم

دکتر پریا زیدآبادی مقدم

شماره نظام پزشکی: 192772
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر پریا زیدآبادی مقدم

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر پریا زیدآبادی مقدم را داشته است.

نظرات در مورد دکتر پریا زیدآبادی مقدم

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر پریا زیدآبادی مقدم جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
50,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر پریا زیدآبادی مقدم

گزارش تلفن و آدرس صحیح

سیرجان - سیرجان انتهای خیابان خواجو درمانگاه اراد