پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
876 icon
کارشناس پریسا سقط چی زنجانی

کارشناس پریسا سقط چی زنجانی

شماره نظام پزشکی: م-37992
  • کارشناسی مامایی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های کارشناس پریسا سقط چی زنجانی

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کارشناس پریسا سقط چی زنجانی را داشته است.

نظرات در مورد کارشناس پریسا سقط چی زنجانی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کارشناس پریسا سقط چی زنجانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب کارشناس پریسا سقط چی زنجانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

زنجان - خ شیخ فضل اله نوری- ساختمان ولیعصر پایگاه سلامت شماره 2 مرکز 10