پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
948 icon
دکتر مینا کاظم زاده

دکتر مینا کاظم زاده

شماره نظام پزشکی: ت-5440
  • تغذیه و رژیم درمانی

فعالیت های دکتر مینا کاظم زاده

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مینا کاظم زاده را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مینا کاظم زاده

icon 100٪ رضایت (2 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مینا کاظم زاده جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مینا کاظم زاده

گزارش تلفن و آدرس صحیح

خوی - خوی خیابان امام کوچه مدرس ساختمان پزشکان افتخاری