پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر کاوه همدانی

دکتر کاوه همدانی

icon 22 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 110614
  • متخصص جراحی عمومی

  • جراحی غدد درون ریز و تیرویید

  • جراحی غدد درون ریز و تیرویید

فعالیت های دکتر کاوه همدانی

icon پذیرش24 بیش از 5 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر کاوه همدانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر کاوه همدانی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر کاوه همدانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر کاوه همدانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - یوسف آباد فتحی شقاقی جنب بیستون کلینیک شقایق

تهران - تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان ایتالیا ، بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران