پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
820 icon
دکتر کوروش دری

دکتر کوروش دری

شماره نظام پزشکی: د-5524
  • دکترای حرفه‌ای داروسازی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر کوروش دری

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 5 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر کوروش دری را داشته است.

نظرات در مورد دکتر کوروش دری

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر کوروش دری جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر کوروش دری

گزارش تلفن و آدرس صحیح

سمنان - داروخانه دکتر دری