پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر احمد اعتمادی

دکتر احمد اعتمادی

icon 22 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 87819
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر احمد اعتمادی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر احمد اعتمادی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر احمد اعتمادی

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر احمد اعتمادی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر احمد اعتمادی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

بروجن - مطب: بلوارشهید بنایی روبروی اورژانس بیمارستان مجتمع تجاری خلیلی | محل کار: خ فردوسی شبکه بهداشت و درمان