پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
47K icon
دکتر محمد امامی اردستانی

دکتر محمد امامی اردستانی

icon 30 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 39607
  • فوق تخصص بیماری‌های ریه

  • متخصص بیماری‌های داخلی

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

فعالیت های دکتر محمد امامی اردستانی

icon پذیرش24 بیش از 4 سال افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محمد امامی اردستانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محمد امامی اردستانی

icon 94٪ رضایت (465 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محمد امامی اردستانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محمد امامی اردستانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - اصفهان

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)وب سایت بیمارستان : https://alzahra.mui.ac.ir

اصفهان - اصفهان-خیابان شهدای صفه

اصفهان - بلوار صفه. بیمارستان الزهرا