icon جستجوی پیشرفته
icon مرتب سازی: مرتبط‌ترین
icon نزدیک ترین نوبت: هر زمان
مغز و اعصاب
همین الان با پزشک متخصص مغز و اعصاب گفتگو کنید
دکتر سیداحمد حسینی فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان), متخصص بیماری‌های کودکان, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان), متخصص بیماری‌های کودکان, دکترای حرفه‌ای پزشکی
91٪(47 نظر)

27 سال تجربه
گرگان,مطب شخصی: خ ولیعصر عدالت 34مجتمع پزشکی اراد طبقه 4
دکتر علیرضا مقصودلو متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
93٪(941 نظر)

25 سال تجربه
گرگان,مطب: پاساژ لاله-طبقه1-واحد116
دکتر حامد نادری تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
90٪(74 نظر)
گرگان, میدان فخرالدین اسعد گرگانی ، مرکز تصویربرداری ایزدی،کلینیک ایزدی
پزشک خوش برخورد
دکتر سعید حکیمزاده اصل متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
90٪(85 نظر)

18 سال تجربه
گرگان,محل کار:
پزشک خوش برخورد
دکتر سیدایدین ساجدی متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
93٪(101 نظر)

17 سال تجربه
گرگان,مطب: عدالت ۳4، ساختمان اراد، طبقه دوم
دکتر سلمان عباسی فرد متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
96٪(46 نظر)

18 سال تجربه
گرگان,محل کار: عدالت 34 مجتمع تصویر برداری اراد طبقه سوم
پزشک محبوب
پزشک خوش برخورد
دکتر حمید عبادی فلوشیپ فیزیولوژی اعصاب ( نوروفیزیولوژی)
فلوشیپ فیزیولوژی اعصاب ( نوروفیزیولوژی)
94٪(46 نظر)
گرگان, خیابان ولیعصر - مرکز پزشکی ایرانشهر
پزشک خوش برخورد
دکتر رحیم کهن سال فلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیولوژی), متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیولوژی), متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(2 نظر)

26 سال تجربه
گرگان,مطب: گ- خیابان ولیعصر-عدالت14-مجتمع فارابی
دکتر رجب تازیکی متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(16 نظر)

27 سال تجربه
گرگان,مطب: عدالت5-پاساژ اریا-طبقه دوم-واحد102
دکتر حسن اورسجی متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(4 نظر)

29 سال تجربه
گرگان,مطب: خ شالیکوبی عدالت 7 ساختمان میرداماد-طبقه3 | محل کار: بیمارستان5اذر
دکتر محمدرضا محمدی متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(2 نظر)

35 سال تجربه
گرگان,مطب: گرگان-خیابان ولیعصر-عدالت13-مجتمع پزشکی قایم-طبقه2 | محل کار: بیمارستان 5 اذر
دکتر اسمعیل مقصودلو متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(1 نظر)

26 سال تجربه
گرگان,مطب: خ ولی عصر - عدالت 22- ساختمان مینا- طبقه 2 | محل کار: دانشگاه علوم پزشکی گلستان- بسیج جامعه پزشکی
دکتر عبدالسعید جهانشاهی متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
87٪(63 نظر)

19 سال تجربه
گرگان,مطب: عدالت23-ساختمان کیان-ط2-و9 | محل کار: بیمارستان 5 اذر
دکتر محمدحسن نعیمی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
81٪(16 نظر)
گرگان, خیابان ولیعصر-عدالت 11- ساختمان مهستان - طبقه سوم
دکتر محمدعلی ایزدفر متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
87٪(8 نظر)

29 سال تجربه
گرگان,محل کار: بیمارستان 5 اذر | مطب: عدالت 11 کلینیک موسوی
دکتر حسین قنادان متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
73٪(19 نظر)

23 سال تجربه
گرگان,محل کار: عدالت11-ساختمان مهستان-طبقه4-واحد8
دکتر سپیده عموییان فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان), متخصص بیماری‌های کودکان, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان), متخصص بیماری‌های کودکان, دکترای حرفه‌ای پزشکی
75٪(4 نظر)

29 سال تجربه
گرگان,مطب: شالیکوبی-عدالت22-ساختمان مینا-ط2
دکتر محمدرضا کاویانی متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
84٪(138 نظر)

23 سال تجربه
گرگان,محل کار: خیابان شالیکوبی - ابتدای عدالت 18 - ساختمان فردیس - طبقه دوم
دکتر محمدحسن نعیمی طبیعی متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی), دکترای حرفه‌ای پزشکی
گرگان,محل کار: بیمارستان صیاد شیرازی ،‌بخش ترولوژی | مطب: خیابان ولیعصر، عدالت 111، ساختمان مهستان، ط 3
دکتر روزبه شمس امیری متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
متخصص جراحی مغز و اعصاب, دکترای حرفه‌ای پزشکی
72٪(11 نظر)

18 سال تجربه
گرگان,محل کار: خیابان ولیعصر-بین عدالت2و4-ساختمان پونا-ط3

چطور با پذیرش24 درمان شوم؟

انتخاب بهترین پزشکبا جستجوی تخصص، بیماری یا نام پزشک و مقایسه رتبه پزشکان و نظرات سایر مراجعین، بهترین پزشک مورد نظر خود را انتخاب کنید
ثبت نوبتدر صفحه اخصاصی پزشک با انتخاب گزینه دریافت نوبت و تکمیل اطلاعات، وقت ویزیت را رزرو کنید.
مراجعه حضوریدر زمان مقرر به پزشک مراجعه کنید و اطلاعات نوبت دریافتی را به منشی و پزشک ارایه کنید.
شرکت در نظرسنجیپس از مراجعه، در نظرسنجی کیفیت درمان پذیرش24 شرکت کنید تا با کمک شما بقیه مراجعین، برای انتخاب درمانگر خود انتخاب آگاهانه تری داشته باشند.
تا بهبود کامل، پذیرش24 با شماستبا اولین مراجعه، شما وارد چرخه درمان با پذیرش24 شده اید و در کنار سایر مراجعین، به هزاران متخصص آنلاین پذیرش24 برای پیگیری درمان خود دسترسی دارید.

بهترین پزشکان متخصص مغز و اعصاب گرگان

نوبت دهی آنلاین دکتر از بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص مغز و اعصاب در گرگان به همراه اطلاعات کامل تماس و آدرس و نظرات بیماران | پذیرش۲۴

درباره این صفحه