icon جستجوی پیشرفته
icon مرتب سازی: مرتبط‌ترین
icon نزدیک ترین نوبت: هر زمان
همین الان با پزشک متخصص آزمایشگاه و تصویربرداری گفتگو کنید
دکتر امیرحسین مسعود دکترای متخصصی (Ph.D) ایمنی شناسی آزمایشگاهی, کارشناسی ارشد میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)
دکترای متخصصی (Ph.D) ایمنی شناسی آزمایشگاهی, کارشناسی ارشد میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)
دکتر میرهادی جزایری دکترای متخصصی (Ph.D) ایمنی شناسی آزمایشگاهی, کارشناسی ارشد میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)
دکترای متخصصی (Ph.D) ایمنی شناسی آزمایشگاهی, کارشناسی ارشد میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)
تهران,دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی

پزشکان متخصص میکروبشناسی

نوبت دهی آنلاین دکتر از بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص میکروبشناسی به همراه اطلاعات کامل تماس و آدرس و نظرات بیماران | پذیرش۲۴

درباره این صفحه

خانه
جستجو
نوبت های من
پروفایل