نمایش 10 از 50 نتیجه

  • نوع جستجو
  • حوزه تخصصی
  • استان
  • پاک کردن فیلترها
15835
طب تسکینی و درد

دکتر علی نقره کار

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی محب کوثر
15529
بیهوشی و مراقبت های ویژهطب تسکینی و درد

دکتر فرناد ایمانی

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
4114
طب تسکینی و درد

دکتر مهدی رجبی

بیمارستان نقوی کاشان
3780
بیهوشی و مراقبت های ویژهطب تسکینی و درد

دکتر پوپک رحیم زاده

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
3063
بیهوشی و مراقبت های ویژهطب تسکینی و درد

دکتر مهران رضوانی

مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی
2569
بیهوشی و مراقبت های ویژهطب تسکینی و درد

دکتر محمود رضا آل بویه

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
2391
بیهوشی و مراقبت های ویژهطب تسکینی و درد

دکتر سعید رضا انتظاری

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
2262
طب تسکینی و درد

دکتر مسعود خوشبین

2135
طب تسکینی و دردجراحی

دکتر بهرام پاکزاد

بیمارستان الزهرا اصفهان
1993
بیهوشی و مراقبت های ویژهطب تسکینی و درد

دکتر محمودرضا نظافتی

کلینیک بیمارستان نیکان