پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
27K icon
دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی

دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی

شماره نظام پزشکی: 94216
  • فوق تخصص جراحی عروق

فعالیت های دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی

icon پذیرش24 بیش از 4 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی

icon 92٪ رضایت (1026 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - اصفهان-خیابان شهدای صفه

اصفهان - بلوار صفه. بیمارستان الزهرا