icon جستجوی پیشرفته
icon مرتب سازی: مرتبط‌ترین
icon نزدیک ترین نوبت: هر زمان
زیبایی
همین الان با پزشک متخصص زیبایی گفتگو کنید
دکتر ابوالفضل فاتحی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
86٪(22 نظر)

24 سال تجربه
اردکان فارس,محل کار: بیمارستان ضیایی بخش جراحی
پزشک خوش برخورد
کمترین معطلی
دکتر زهرا زارعی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
93٪(32 نظر)
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین فارس|شیراز,کیلومتر 2 جاده شهرک صدرا
پزشک خوش برخورد
کمترین معطلی
اولین نوبت: 27 خرداد 10 صبح
دکتر محمد مهدی مهرابی جراح پلاستیک
جراح پلاستیک
96٪(83 نظر)
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین فارس|شیراز,کیلومتر 2 جاده شهرک صدرا
اولین نوبت: 23 خرداد 10 صبح
دکتر علی اکبر محمدی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
94٪(301 نظر)

30 سال تجربه
شیراز,شیراز بلوار شهید چمران بلوار نیایش نبش کوچه13 ساختمان امیر طبقه 2
اولین نوبت: 16 مرداد 4 عصر
دکتر بهنام ایزدی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
73٪(26 نظر)
بیمارستان شهید مطهری مرودشت|مرودشت,بعد از زیر گذر معلم ، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت
کمترین معطلی
اولین نوبت: 21 خرداد 8 صبح
علی خجسته فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
90٪(43 نظر)
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین فارس|شیراز,کیلومتر 2 جاده شهرک صدرا
پزشک خوش برخورد
اولین نوبت: 22 خرداد 8 صبح
دکتر مجتبی قائدی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
90٪(52 نظر)

21 سال تجربه
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین فارس|شیراز,کیلومتر 2 جاده شهرک صدرا
پزشک خوش برخورد
اولین نوبت: 29 تیر 8 صبح
دکتر عباس اکرمی جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی و زیبایی
جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی و زیبایی
76٪(73 نظر)
بیمارستان شهید مطهری مرودشت|مرودشت,بعد از زیر گذر معلم ، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت
اولین نوبت: 23 خرداد 9 صبح
دکتر محمدمهدی مهرابی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شیراز,قصرالدشت کوچه 53
اولین نوبت: فردا 5 عصر
دکتر محمد حقیقی فرد فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شیراز,زرگری(مطهری شمالی) جنب داروخانه آرش ساختمان میرداماد1 طبقه3
اولین نوبت: فردا 5 عصر
محمد علی حقوقی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
96٪(137 نظر)
مرکز شهید مطهری شیراز|شیراز,میدان نمازی، جنب بیمارستان نمازی، کلینیک ویژه مستقل تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری
کمترین معطلی
دکتر عبدالعلی پاکدامن فوق تخصص پلاستیک ،ترمیمی و زیبائی
فوق تخصص پلاستیک ،ترمیمی و زیبائی
100٪(78 نظر)
کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی دستغیب یاسایی|فسا,میدان ابن سینا
دکتر غلامرضا معتضدیان فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
95٪(160 نظر)

27 سال تجربه
بیمارستان شهید رجایی شیراز|شیراز,بلوار چمران
کمترین معطلی
افسون فاضل زاده فوق تخصص جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی
فوق تخصص جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی
100٪(31 نظر)
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین فارس|شیراز,کیلومتر 2 جاده شهرک صدرا
فعال شدن نوبت‌دهی اینترنتی 27 خرداد 23:59
پزشک خوش برخورد
اولین نوبت: 4 تیر 10 صبح
دکتر اورانوس داسمه فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
98٪(58 نظر)

25 سال تجربه
مرکز شهید مطهری شیراز|شیراز,میدان نمازی، جنب بیمارستان نمازی، کلینیک ویژه مستقل تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری
دکتر علی اکبر خسروی نژاد فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
79٪(224 نظر)

42 سال تجربه
شیراز,محل کار: بیمارستان شفا-خ 7 تیر | مطب: تقاطع معدل و بیست متری - جنب اموزش و پرورش
پزشک خوش برخورد
دکتر سید حامد کبیری فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
97٪(37 نظر)

19 سال تجربه
مرکز شهید مطهری شیراز|شیراز,میدان نمازی، جنب بیمارستان نمازی، کلینیک ویژه مستقل تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری
دکتر بهزاد غفاری فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
98٪(83 نظر)

20 سال تجربه
مرکز شهید مطهری شیراز|شیراز,میدان نمازی، جنب بیمارستان نمازی، کلینیک ویژه مستقل تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری
دکتر محمدتقی ایمانی متخصص پوست و مو فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, جراح پلاستیک و ترمیمی
متخصص پوست و مو فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, جراح پلاستیک و ترمیمی
100٪(6 نظر)
شیراز,استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک به هتل پارس، ساختمان پارسیان، طبقه سوم,شهر شیراز
دکتر ابراهیم حاتمی پور فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی, متخصص جراحی عمومی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
81٪(245 نظر)

33 سال تجربه
شیراز,محل کار: شیراز خ- قصرالدشت-بعد از زیر گذر-بیمارستان کوثر-بخش فوق تخصصی جراحی پلاستیک | مطب: شیراز خ- قصرالدشت-بعد از سه راه عفیف اباد-جنب بانک ملی – ساختمان ارانیک-ط 2-واحد 4

بهترین پزشکان متخصص زیبایی اردکان فارس

نوبت دهی آنلاین دکتر از بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص زیبایی در اردکان فارس به همراه اطلاعات کامل تماس و آدرس و نظرات بیماران | پذیرش۲۴

درباره این صفحه

خانه
جستجو
نوبت های من
پروفایل