پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
4K icon
دکتر نازنین مهدی اورکی

دکتر نازنین مهدی اورکی

شماره نظام پزشکی: 176782
  • دندانپزشکی

فعالیت های دکتر نازنین مهدی اورکی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 7 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر نازنین مهدی اورکی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر نازنین مهدی اورکی

icon 89٪ رضایت (99 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر نازنین مهدی اورکی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان فوق تخصصی شفا لرستان

گزارش تلفن و آدرس صحیح

خرم آباد - کوی ارتش - بلوار پیروزی